Directory of VEREINE/SVIMA:
SVIMA - News aus 9A
  1 9A3LI > SVIMA  07.08.11  14 #999 @EU   re: Duzs
  2 9A3LI > SVIMA  07.11.11  29 #999 @EU   re: S5BBSi?