Directory of VEREINE/WIA:
Wireless Institute of Australia (WIA)
 249 VK7AX > WIA   25.11.15  43 #999 @WW   [WIA-News] VI0ANZAC to be h
 250 VK7AX > WIA   25.11.15  47 #999 @WW   [WIA-News] The second activ
 251 VK7AX > WIA   25.11.15  29 #999 @WW   [WIA-News] WIA set to close
 252 VK7AX > WIA   28.11.15  37 #999 @WW   [WIA-News] Norfolk Island W
 253 VK7AX > WIA   28.11.15  30 #999 @WW   [WIA-News] The WIA Inwards
 254 VK7AX > WIA   28.11.15  37 #999 @WW   [WIA-News] WIA Special-Purp
 255 VK7AX > WIA   28.11.15  42 #999 @WW   [WIA-News] Gallipoli commem
 256 VK7AX > WIA   28.11.15  42 #999 @WW   [WIA-News] Gallipoli commem
 257 VK7AX > WIA   06.12.15  43 #999 @WW   [WIA-News] Callbook 2016 is
 258 VK7AX > WIA   06.12.15  50 #999 @WW   [WIA-News] Call for nominat
 259 VK7AX > WIA   06.12.15  43 #999 @WW   [WIA-News] Chris Platt VK5C
 260 VK7AX > WIA   06.12.15  62 #999 @WW   [WIA-News] Flood disaster i
 261 VK7AX > WIA   06.12.15  87 #999 @WW   [WIA-News] The WIA reviewin
 262 VK7AX > WIA   18.12.15  52 #999 @WW   [WIA-News] Centenary of ANZ
 263 VK7AX > WIA   18.12.15  42 #999 @WW   [WIA-News] Space Weather Se
 264 VK7AX > WIA   18.12.15  59 #999 @WW   [WIA-News] ANZAC callsigns
 265 VK7AX > WIA   25.12.15  40 #999 @WW   [WIA-News] No 60m operation
 266 VK7AX > WIA   25.12.15  54 #999 @WW   [WIA-News] Pico balloon det
 267 VK7AX > WIA   25.12.15 155 #999 @WW   [WIA-News] WIA ANZAC 100 cl
 268 VK7AX > WIA   31.12.15  28 #999 @WW   [WIA-News] Available Callsi
 269 VK7AX > WIA   31.12.15  28 #999 @WW   [WIA-News] Available Callsi
 270 VK7AX > WIA   31.12.15  36 #999 @WW   [WIA-News] Busy time for th
 271 VK7AX > WIA   31.12.15  36 #999 @WW   [WIA-News] Busy time for th
 272 VK7AX > WIA   31.12.15  70 #999 @WW   [WIA-News] ANZAC Gallipoli
 273 VK7AX > WIA   31.12.15  90 #999 @WW   [WIA-News] Amateur Licence
 274 VK7AX > WIA   31.12.15  90 #999 @WW   [WIA-News] Amateur Licence
 275 VK7AX > WIA   07.01.16  25 #999 @WW   [WIA-News] WIA Office Close
 276 VK7AX > WIA   07.01.16  28 #999 @WW   [WIA-News] Available Callsi
 277 VK7AX > WIA   07.01.16  85 #999 @WW   [WIA-News] A New Year’s Res
 278 VK7AX > WIA   10.01.16  57 #999 @WW   [WIA-News] Changes for the
 279 VK7AX > WIA   14.01.16  38 #999 @WW   [WIA-News] WIA supports mov
 280 VK7AX > WIA   14.01.16  39 #999 @WW   [WIA-News] EME or Moon Boun
 281 VK7AX > WIA   14.01.16  44 #999 @WW   [WIA-News] Wireless Institu
 282 VK7AX > WIA   14.01.16  68 #999 @WW   [WIA-News] IARU Region 3 Ne
 283 VK7AX > WIA   14.01.16 118 #999 @WW   [WIA-News] GlobalSET 2015 a
 284 VK7AX > WIA   15.01.16  48 #999 @WW   [WIA-News] WIA Inwards QSL
 285 VK7AX > WIA   15.01.16  35 #999 @WW   [WIA-News] AX prefix on Aus
 286 VK7AX > WIA   21.01.16  51 #999 @WW   [WIA-News] A new President
 287 VK7AX > WIA   21.01.16  44 #999 @WW   [WIA-NEWS] High Altitude Ba
 288 VK7AX > WIA   21.01.16  42 #999 @WW   [WIA-News] WIA at the Westl
 289 VK7AX > WIA   30.01.16  34 #999 @WW   [WIA-News] An update on the
 290 VK7AX > WIA   30.01.16  55 #999 @WW   [WIA-News] Overseas qualifi
 291 VK7AX > WIA   26.02.16  39 #999 @WW   [WIA-News] Rotary celebrate
 292 VK7AX > WIA   26.02.16  54 #999 @WW   [WIA-News] Temporary Hitch
 293 VK7AX > WIA   26.02.16  47 #999 @WW   [WIA-News] ANZAC 100 marks
 294 VK7AX > WIA   26.02.16  30 #999 @WW   [WIA-NEWS] ANZAC AX prefix
 295 VK7AX > WIA   26.02.16  33 #999 @WW   [WIA-News] Executive Admini
 296 VK7AX > WIA   26.02.16  56 #999 @WW   [WIA-News] WIA talk at the
 297 VK7AX > WIA   26.02.16  44 #999 @WW   [WIA-News] Hams part of eme
 298 VK7AX > WIA   26.02.16  59 #999 @WW   [WIA-News] IARU promotes em